Årsmöte 2018

Härmed kallas alla medlemmar i dansföreningen Danslyckan till föreningens årliga årsmöte.

När?  måndag 19 mars 2018 kl 18.00
Var?  Radio Sigtunas lokaler på baksidan av Forumhuset, 1 tr ner. Stockholmsvägen 25

Vill du ha tillgång till verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan samt styrelsens och valberedningens förslag och inkomna motioner, vänligen ta kontakt med någon av styrelsemedlemmar.

Vi hoppas att så många som möjligt av våra medlemmar vill vara med.